Privacy statement en disclaimer van La Blanche

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert de uitgever van deze website (hierna "La Blanche") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
La Blanche is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites
La Blanche staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen
La Blanche aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal, berust bij La Blanche. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door La Blanche. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De uitgever
De uitgever betreft La Blanche en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59018143.

Privacy Statement

Bij La Blanche hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
In het kader van onze dienstverlening legt La Blanche gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en afgenomen producten en diensten.

La Blanche gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Op de website van La Blanche worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan La Blanche haar dienstverlening verder optimaliseren.

Wijzigingen
La Blanche behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en het privacy statement te wijzigen en aan te passen conform de geldende privacyregels.